Захист Клієнта, якому пред’явлено обвинувачення, під час судового розгляду у кримінальній справі

Найменування послуги Примітка Ціна в грн.
від 15000
Клопотання про повернення обвинувального акту прокурору у порядку ст. ст. 290-291, 293 КПК України. 25000
Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, наявними в матеріалах справи,  які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом’якшенню покарання. 15000
Повідомлення про повернення копій процесуальних та інших документів
у порядку ст. ст. 290-291, 293 КПК України.
10000
Клопотання до суд про надання дозволу на доступ до відомостей, які були видалені. 22000
Клопотання до суд про звільнення обвинуваченої особи від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження (на підставі статей 284 - 288 КПК України) 25000
Клопотання про порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні. 10000
Складання переліку питань для допиту одного свідка. 15000
Клопотання про виклик експертаексперта для надання пояснень стосовно висновку експертизи. 10000
Складання переліку питань для допиту експерта в судовому засіданні 15000
Клопотання щодо правової квакваліфікації злочину (у зв’язку з недоведеністю наявності складу кримінального правопорушення). 25000
Участь в судовому засіданні. 7500 до трьох годин. Надалі тарифікується 2500грн/год.
Верх